150 TYS. ZŁ. NA OCHRONĘ ZABYTKÓW SAKRALNYCH W GMINIE ŚWIDNICA. WÓJT GMINY PODPISAŁA UMOWY

Dolnośląskie kościoły są świadkami historii tworzonej przez Polaków, Czechów, Austriaków i Niemców. Świadkami tych wydarzeń były również kościoły w gminie Świdnica. Dlatego też samorząd gminy Świdnica przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony zabytków i dbałości o dziedzictwo kulturowe. Podczas XXXIX sesji Rady Gminy Świdnica, radni podjęli m.in. 5 uchwał w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Świdnica w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dzisiaj wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek z udziałem proboszczów parafii rzymskokatolickich, których obiekty sakralne znajdują się na terenie gminy podpisała umowy na udzielenie dotacji z budżetu gminy Świdnica na łączną kwotę 150 tys. zł.

Obiekty zabytkowe w gminie Świdnica wymagają ogromnych nakładów finansowych związanych z ich remontami. Dlatego też każdego roku w naszym budżecie staramy się zabezpieczać środki na  prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W okresie od 2006 do 2020 z budżetu gminy Świdnica przyznano 66 dotacji na łączną kwotę ponad 1,13 mln zł. W tym roku jest to kolejne 150 tys. zł.  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z otrzymanymi dotacjami chętnie służymy pomocą i deklarujemy nasze wsparcie  – mówiła podczas podpisania umów Teresa Mazurek wójt gminy Świdnica.

Lista beneficjentów, którzy w tym roku budżetowym otrzymali wsparcie finansowe z budżetu gminy Świdnica.

  • Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach – dotacja w wysokości 40 tys. zł na remont dachu część północna i wschodnia.
  • Parafia pw. św. Anny w Grodziszczu –dotacja w wysokości 35 tys. zł na II etap remontu elewacji kościoła parafialnego.
  • Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej – dotacja w wysokości 35 tys. zł na II etap wymiany instalacji elektrycznej
  • Parafia pw. św. Mikołaja w Pszennie – dotacja w wysokości 40 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu w kościele parafialnym
  • Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wirach – kościół pw. św. Marcina w Gogołowie – dotacja w wysokości 20 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu filialnym w Gogołowie.