Środki z RFIL dla Gminy Boguszów-Gorce

Gmina Boguszów-Gorce pozyskała łącznie już blisko 9 mln złotych rządowego wparcia na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Końcem marca wojewodowie poinformowali o wynikach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do podziału było 1,65 mld zł., dodatkowo 1 mld zł został przeznaczony na wsparcie dla gmin górskich z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną. Wśród dofinansowanych projektów po raz kolejny znalazł się projekt Gminy Boguszów-Gorce. Tym razem zakłada on budowę nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec, ob. Stary Lesieniec. Kwota, jaką uzyskała gmina na to zadanie to 750 tys. zł.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy gmina korzysta z tego rodzaju wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych. Wcześniej, w efekcie starań i wniosków o dofinansowanie złożonych przez Krzysztofa Kumorka p.f. Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce pozyskano 5,3 mln zł oraz blisko 3 mln zł dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie zadań ważnych dla mieszkańców, takich jak: przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego na potrzeby utworzenia przedszkola, przebudowa i remont budynku na potrzeby funkcjonowania OPS, przebudowa i remont chodników wraz z doświetleniem, a także tych przeznaczonych na rozwój i poprawę funkcji turystycznych na terenie gminy. Planowane w tym zakresie inwestycje dotyczą: budowy rowerowych placów zabaw, modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, budowy i przebudowy tras rowerowych Downhill i MTB, wiat turystycznych, punktów widokowych wraz z infrastrukturą, modernizacji układu sterowania turystycznej kolei linowej oraz zakupu wielofunkcyjnego ciągnika górskiego dla potrzeb OSR Dzikowiec.