30 czerwca 2022

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Walim