Będą oczyszczalnie

Kolejne inwestycje z dofinansowaniem będą miały miejsce w Gminie Głuszyca. Właśnie podpisano umowę na budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Prace polegać będą przede wszystkim na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu oczyszczalni spełniających wszystkie wymogi sanitarne. Będą one przyłączone do kanalizacji sanitarnej w budynkach, a ich zadaniem będzie odprowadzanie oczyszczonych ścieków.

Warto dodać, że każdy z użytkowników zostanie przeszkolony i otrzyma instrukcję obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 pn.: „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca”. Wartość podpisanej umowy to 470 tysięcy złotych.

Red./MC
foto:GG