8 czerwca 2023

Chciał uniknąć błota, wpadł do studni

CZYTAJ:  Finału już nie oglądam