6 grudnia 2022

DOLNY ŚLĄSK: w instytucjonalnych miejscach zakwaterowania schronienie znalazło prawie 17 tys. uchodźców

CZYTAJ:  Zamierzali wyłudzić odszkodowanie