Dotacje trafiły do regionu wałbrzyskiego

23 gminy z regionu wałbrzyskiego otrzymały dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie terenu. Marcin Gwóźdź, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego wręczył dziś symboliczne promesy laureatom konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

 Dofinansowanie z budżetu samorządu województwa na łączną kwotę blisko 650 tys. zł. pomoże gminom z regionu wałbrzyskiego np. wyremontować świetlice, boiska sportowe, wybudować place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty rekreacyjne czy chodniki.

 – Dzięki „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” wspieramy realizację małych inwestycji, które są bardzo ważne dla mieszkańców, a także integrują lokalną społeczność. Cieszymy się, że zainteresowanie lokalnych samorządowców w tym roku, tak jak i w poprzednich latach, było bardzo duże, a my możemy dołożyć swoją „cegiełkę” do realizacji tych ważnych projektów  – zaznacza wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

 Dolny Śląsk realizuje projekt Odnowy Dolnośląskiej Wsi od 2008 roku. Celem programu jest wspieranie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. Projekty zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.

 Na spotkaniu z samorządowcami w Ludwikowicach Kłodzkich zostały również rozdane dotacje na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, które są własnością gmin. W sumie dla 10 gmin, z powiatów świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego, samorząd województwa przekazał ponad 200 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na konserwację rowów melioracyjnych, czyli np.: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie krzewów.

Lista gmin regionu wałbrzyskiego, które otrzymały dotacje na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy

 

Lp. Gmina Powiat Tytuł zadania Maksymalna kwota przyznanej pomocy 

1 Strzegom świdnicki Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie nr 2 

i nr 3  w Strzegomiu 11 500 zł

2 Jaworzyna Śląska świdnicki Konserwacja gruntowa w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego 30 000 zł

3 Ziębice ząbkowicki Konserwacja urządzeń melioracji wodnych będących własnością  Gminy Ziębice  

w roku 2019 19 200 zł

4 Ząbkowice Śląskie ząbkowicki Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec 28 000 zł

5 Świdnica świdnicki Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Lutomia Dolna 30 000 zł

6 Piława  Górna dzierżoniowski Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Piławie Górnej 12 000 zł

7 Nowa Ruda kłodzki Oczyszczenie i konserwacja urządzenia melioracji wodnych szczegółowych 

w Ludwikowicach Kłodzkich 15 000zł

8 Kłodzko kłodzki Melioracje Gmina Kłodzko 2019 30 000zł

9 Radków kłodzki Gruntowna konserwacja rowu R-E w dz. Nr 400/2 oraz remont dwóch przepustów 14 700 zł

10 Ciepłowody ząbkowicki Naprawa skarp rowu Jaworzyca, ob. Stary Henryków 10 000 zł

 

 

 

L.p Gmina Tytuł zadania

1 Bardo Zakup szatni kontenerowej służącej użyteczności publicznej poprzez umieszczenie 

na boisku we wsi Potworów

2 Ciepłowody Remont posadzek w budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach

3 Dobromierz Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych

4 Dzierżoniów Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi 

w budynku użyteczności publicznej Owiesno 88

5 Głuszyca Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca

6 Kłodzko Przebudowa płyty boiska oraz wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego 

w Starym Wielisławiu

7 Lądek-Zdrój Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach

8 Lewin Kłodzki Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole  Szkolno-Przedszkolnym 

w Lewinie Kłodzkim

9 Łagiewniki Zakup zestawu kontenerowego z przeznaczeniem na szatnię przy boisku sportowym 

w m. Słupice

10 Marcinowice Zakup i montaż kontenerów szatniowych na boisku sportowym w Wirach

11 Mieroszów Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu 

w obiekty małej architektury w Mieroszowie

12 Międzylesie Zakup wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu

13 Niemcza Poprawa infrastruktury miejsc spotkań w miejscowościach: Podlesie, Przerzenczyn- Zdr., Kietlin, Gilów oraz na stadionie w Niemczy

14 Nowa Ruda Wsparcie aktywności mieszkańców Sokolca poprzez poprawę warunków życia – modernizacja instalacji ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu

15 Pieszyce Zagospodarowanie miejsca rekreacji w Bratoszowie

16 Radków Budowa wiaty rekreacyjnej w Ścinawce Średniej

17 Stare Bogaczowice Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielonego w Starych Bogaczowicach

18 Strzegom Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w ramach Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów w gminie Strzegom

19 Świdnica Wykonanie placu zabaw w Komorowie

20 Walim Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Zagórze Śląskie

21 Ząbkowice Śląskie Wsparcie mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sulisławice i Sieroszów

22 Ziębice Remont obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne w Gminie Ziębice

23 Złoty Stok Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia

Close Menu

Jeżeli chcesz docenić naszą pracę wyłącz AdBlocka

Nie wiesz jak? zobacz instrukcje