Just Transition walka trwa

Just Transition walka trwa

Zarówno władze województwa w osobie wicemarszałka Grzegorza Macko, jak i miasta w osobie Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja walczą o dodatkowe środki dla naszego regionu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jednocześnie ważny element wsparcia regionu funduszami unijnymi po roku 2021.

Tym razem Profesor Jerzy Buzek, europoseł, były premier RP spotkał się w Wałbrzychu, w Starej Kopalni m. in. z samorządowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jerzy Buzek przyjechał do Wałbrzycha na zaproszenie prezydenta Romana Szełemeja, aby poinformować o szansach dla Wałbrzycha, które niesie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Od lutego prof. Buzek jest sprawozdawcą Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w sprawie tego Funduszu. Wizyta byłego premiera zbiegła się w czasie z informacją, że komisja podjęła decyzję o udziale Wałbrzycha w programie Funduszu.

Według Jerzego Buzka wejście Wałbrzycha do programu nie było wcześniej oczywiste. – Założenie było takie, że do programu wchodzą regiony węglowe, a nie regiony powęglowe. Rozszerzono to, uznając wasze argumenty, że Dolny Śląsk jest tak bardzo zróżnicowany, że północ województwa kwitnie, a południe ciągle nosi blizny, ślady tego co się wydarzyło 25 lat temu – mówił podczas konferencji prasowej Jerzy Buzek.

Były premier wspominał także o znaczeniu programu Neutralność Klimatyczna 2050 i zagrożeniach, jakie wynikają z tego, że Polska jako jedyny kraj unijny nie zadeklarowała udziału w tym programie.

– To źle, dlatego że na swoim biurku w Parlamencie Europejskim, mam rozporządzenie Komisji Europejskiej, dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Polska według tego rozporządzenia może liczyć na 2 mld euro. Jeżeli polski rząd do tego jak najszybciej nie przystąpi, to możemy stracić ogromną pomoc z Brukseli. O to się najbardziej martwię – mówił Jerzy Buzek.

O środki walczą także władze wojewódzkie. – Cieszę się, że dzięki naszym staraniom i negocjacjom z przedstawicielami Komisji Europejskiej, subregion wałbrzyski został wskazany jako priorytetowy do wsparcia z nowego Funduszu. Jest to efekt starań jakie Zarząd Województwa podjął w dialogu z nową panią Komisarz KE ds. spójności i reform, ale także doskonałej współpracy z polskim rządem – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Ważne jest, aby przyszłe wsparcie było narzędziem kompleksowym funkcjonującym w czterech aspektach: gospodarczym, społecznym, środowiskowym jak również przestrzennym. Dzięki temu będzie mogło być kierowane zarówno dla inwestycji przekształceniowych w ramach przedsiębiorstw (m.in. przekwalifikowanie pracowników, wdrażanie technologii niskoemisyjnych), jak i działań prowadzonych przez podmioty publiczne (m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej, zagospodarowanie odpadów komunalnych na cele energetyczne, czy też przygotowywania stref aktywności gospodarczej dla nowych inwestorów).

Close Menu