5 grudnia 2021

Kamyk. Minerały Dolnego Śląska w Starej Kopalni w Wałbrzychu