Laptopy dla uczniów Głuszyckich Szkół Podstawowych

Laptopy dla uczniów Głuszyckich Szkół Podstawowych

33 laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy z Programu „Zdalna Szkoła”, którego Operatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gmina Głuszyca pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł.

Komputery zostały przekazane uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program w ramach Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła” (Oś I : Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach).

Close Menu