2 lipca 2022

Podziemny świat – górnicza praca na przedwojennych fotografiach