17 stycznia 2022

Prezydent i radni z większym wynagrodzeniem