Szkolne Klubu Turystyczne Aglomeracji Wałbrzyskie

 „Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej” to najnowszy projekt realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej, dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.  W pierwszej kolejności kierowane jest do uczniów szkół podstawowych.

Szkolne Kluby Turystyczne

W działaniu tym uczestniczy 5 szkół podstawowych z regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej. Szkolne Kluby Turystyczne realizują indywidualnie cykl wycieczek po atrakcjach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opiekunem klubu i organizator jego działań jest nauczyciel.

W każdej ze szkół biorących udział w projekcie odbędą się spotkania oraz wykłady z prezentacją na temat potencjału turystycznego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kluby otrzymają także  „Paszporty Turystyczne” – opisujące miejsca, które mogą być inspiracją podczas planowanych wycieczek.  Paszporty  zostaną przekazane uczestnikom klubów, będą także dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.lotaw.pl

Zadaniem każdego z Szkolnych Klubów Turystycznych będzie prowadzenie strony internetowej lub specjalnie stworzonego konta na portalu społecznościowym, gdzie prezentowane będą zdjęcia i relacje z wycieczek po Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Na koniec projektu Szkolny Klub Turystyczny, który będzie prowadził konto/ stronę cieszące się największą popularnością i osiągające największe zasięgi odbiorców otrzyma nagrodę , którą będzie sfinansowanie zakupu drona.

Przez cały czas Szkolne Kluby Turystyczne jak i ich opiekunowie będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony LOT AW. (min. członkowie klubów podczas wycieczek będą  mogli otrzymać bezpłatne wejściówki do atrakcji turystycznych będących członkiem LOT AW). Ponadto będą mogli korzystać z bazy danych LOT AW (zdjęć, map materiałów promocyjnych, opracowań).