Tajemnica parkingu na Pankiewicza wyjaśniona!

Nieraz i niejednego pewnie kierowcę zmroziła tabliczka wisząca na budynku Pankiewicza 1, zaraz za oficjalnym znakiem z wielkim, białym „P”: „Pozostawiając tutaj pojazd bierzesz odpowiedzialność za jego stan techniczny”.

Brzmi jak groźba. Podzwoniono, popytano. Właściciele nieruchomości mogą wieszać tablice jakie tylko chcą, usłyszałem od zarządcy. 

Jednak wciąż i niezależnie obowiązuje nas wszystkich jednakowe prawo. Każdy kto nie spełni obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dotyczy to więc i sopli spadających z dachu, i tynku, cegłówki, i donicy Kowalskiego przypadkowo potrąconej gdy ze zmarszczonymi brwiami zerka przez okno na „obcych” na „swoim” parkingu.

PL
foto: PL