Seniorów powierzmy specjalistom! czyli rozmowa z Teresą Siemińską, Prezes Zarządu Centrum Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego JANTAR-MED Sp.z o.o.

Czy starość może utrudnić nam życie?

Przychodzi taki czas w życiu, że nasze ciało i rozum nie zawsze chcą z nami współpracować. Jesteśmy coraz słabsi, doskwierają nam: samotność, choroba i nostalgia. Potrzebujemy pomocy w codziennych czynnościach, które zaczynają nam sprawiać coraz większe trudności. Nasi bliscy zaczynają się martwić. Wszyscy żyją w niepokoju i zastanawiają się: ,,co dalej powinniśmy zrobić?”. Często stoimy przed bardzo trudną decyzją, którą boimy się podjąć lub odwlekamy ją w czasie. Czy oddać seniora do profesionalnego domu opieki?

Czy w świadomości naszego społeczeństwa oddanie seniora do domu opieki jest decyzją akceptowaną?

Zdarza się, że sprawowanie opieki nad chorym w warunkach domowych staje się bardzo trudne. To powoduje, że najbliższa rodzina chorego zmuszona jest rozważyć decyzję o oddaniu seniora do domu opieki. Jest to niewątpliwie jeden z najtrudniejszych i najbardziej stresujących momentów w życiu opiekunów osoby chorej. Ponieważ muszą oni zmierzyć się z potężnymi wyrzutami sumienia, często także z poczuciem porażki. Niejednokrotnie okazuje się, że przekazanie seniora pod opiekę wykwalifikowanego personelu domu opieki jest dla chorego i dla jego rodziny, najlepszym, a w wielu przypadkach wręcz koniecznym rozwiązaniem.
Jakie problemy determinują rodzinę do oddania bliskiej osoby do profesjonalnego domu opieki?
Najczęstszym czynnikiem jest brak możliwości sprawowania opieki ze względów zawodowych, a także brak wiedzy o opiece nad osobą chorą, nieodpowiednie warunki lokalowe, zmieniająca się postawa naszych bliskich w stosunku do najbliższej rodziny, często pojawiająca się agresja. Do tego dochodzić może „wypalenie się” opiekuna, czyli najczęściej małżonka lub potomka osoby chorej. Niezależnie od tego, co skłania nas do szukania tego typu rozwiązania, decyzja o przekazaniu chorego do profesjonalnego domu opieki powinna być dobrze przemyślana, przedyskutowana z innymi członkami rodziny, a jeśli to możliwe, także z samym chorym. Konieczne jest poinformowanie chorego o planach umieszczenia go w placówce opiekuńczej nawet jeśli traci on kontakt z rzeczywistością i przygotowanie go na zmianę miejsca zamieszkania.
Dlaczego rodziny skłaniają się do powierzenia swoich bliskich Waszej opiece?
Dom Seniora Jantar w Rybnicy Leśnej jest miejscem stworzonym właśnie dla Seniorów i osób wymagających opieki. Jest miejscem, w którym w przepięknej urokliwej okolicy, pełnej zieleni każdy Senior poczuje się jak we własnym domu. Robimy wszystko, aby podopieczni czuli się szczęśliwi, ze wszystkich sił staramy się zastąpić im najbliższą rodzinę. Z nami Senior nie czuje się samotny i pozostawiony sam sobie.
Co oferujecie w ramach pobytu?
W ramach pobytu oferujemy indywidualne podejście do każdego pensjonariusza oraz całodobową opiekę medyczną i opiekuńczą, opiekę lekarską, zajęcia fizjoterapeutyczne dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia podopiecznego, m.in. kinezyterapię, masaż, laseroterapię, elektroterapię, magnetoterapię. Podczas pobytu mieszkańcy uczestniczą także w terapii zajęciowej, mają organizowane zajęcia rekreacyjne, rozrywkowe i kulturalne, które są istotnym czynnikiem poprawiającym nastrój. Dużym atutem naszej placówki jest domowa kuchnia, a osobom wierzącym umożliwiamy kontakt z duszpasterzem. Dom Seniora JANTAR w Rybnicy Leśnej to miejsce, w którym każdy Senior będzie czuł się szczęśliwy, bezpieczny i spokojny.

Dziękuję za rozmowę.