Urząd Marszałkowski walczy o pogórniczy Wałbrzych!

Urząd Marszałkowski walczy o pogórniczy Wałbrzych!

„W kierunku zielonej gospodarki”. Pod taką nazwą w poniedziałek, 27 stycznia w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „W kierunku zielonej gospodarki – wymiana doświadczeń europejskich regionów górniczych”. W konferencji wzięli udział m.in. samorządowcy z regionów górniczych, a nasze województwo reprezentował wicemarszałek Grzegorz Macko.

    Podczas konferencji samorządowcy i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mieli okazję przedstawić dolnośląski punkt widzenia na kwestie związane ze sprawiedliwą transformacją gospodarki w kierunku odnawialnych źródeł energii.

    − Chcemy, aby górnicze i pogórnicze regiony naszego województwa – w tym także cały subregion wałbrzyski – zostały uwzględnione w unijnych i krajowych planach, co uruchomi dodatkowe finansowanie dla inwestycji wpisujących się w tzw. Zielony Ład. Po krótkim spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w tym z Panią Komisarz Elisą Ferreirą i z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jesteśmy optymistycznie nastawieni. Kolejne rozmowy 6-7 lutego w Brukseli – zaznacza wicemarszałek, Grzegorz Macko. Europejski Zielony Ład dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności transportu, energii, rolnictwa, obiektów budowlanych oraz takich gałęzi przemysłu jak przemysł stalowy, cementowy, teleinformatyczny, tekstylny i chemiczny.

    Konferencji towarzyszyło spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i możliwościach, jakie może dać on polskim regionom w przechodzeniu na „zieloną” gospodarkę. Inicjatorem i gospodarzem spotkania była Elisa Ferreira, komisarz ds. polityki regionalnej i reform. Spotkanie skierowane było do wszystkich polskich interesariuszy, w tym administracji rządowej i samorządowej, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Close Menu