3 czerwca 2023

W Legnicy rozpoczął działalność Oddział Onkologii Klinicznej wraz z Ambulatorium Chemioterapii