6 lutego 2023

„Wiedniu, Wiedniu, tylko ty jeden!”