3 czerwca 2023

Wsparcie dla Ukrainy w ramach współpracy Dolnego Śląska i regionów czeskich