7 czerwca 2023

WSSE powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego