Wyrównanie emerytur dla rocznika ’53

Wyrównanie emerytur dla rocznika ’53

Prawie 14 tysiącom dolnośląskich seniorów z rocznika 53 ZUS przeliczył emerytury, niewiele ponad połowa z nich dostała wyrównanie. Te osoby, którym po przeliczeniu wyszła niższa kwota – Zakład będzie nadal wypłacał dotychczasową, wyższa kwotę emerytury.

– Nie wszystkim, po przeliczeniu, emerytura wyszła wyższa i nie wszyscy dostaną kilkunastotysięczne wyrównanie – przestrzega Iwona Kowalska-Matis,  regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – U niektórych seniorów wyrównanie rzeczywiście jest wysokie, ale u wielu sięga dosłownie kilku złotych, a u prawie połowy na nowo przeliczona emerytura wyszła niższa niż ta otrzymywana do tej pory – mówi Kowalska-Matis. Rzeczniczka zapewnia, że Zakład nie obniża wypłat, gdyż w takich sytuacjach, gdy po przeliczeniu kwota jest niższa – ZUS zawsze wypłaca korzystniejszą dla seniora, czyli wyższą kwotę emerytury.

Dlaczego niektórzy emeryci dostaną wyrównanie a inni nie?

Wcześniej ZUS, przyznając prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego osobom urodzonym w 1953 roku, pobierających emerytury wcześniejsze, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pomniejszał podstawę obliczenia emerytury powszechnej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja tej ustawy. Zmiana umożliwiła obliczenie emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku w wysokości bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Należy jeszcze dodać, że emerytura w wieku powszechnym ustalana jest zawsze według zreformowanych zasad, co oznacza, że jej wysokość jest sprawą indywidualną, tj. zależy m.in. od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie społeczne. Emerytura wcześniejsza wynikała z połączenia stażu oraz podstawy wymiaru emerytur, które stanowiło 10 lub 20 lat najkorzystniejszych wynagrodzeń. Dlatego też zdarzają się przypadki osób, dla których pomimo zmiany przepisów nadal świadczeniem korzystniejszym jest emerytura wcześniejsza. W takich przypadkach ZUS w swoim piśmie informuje, że emerytura powszechna, jako świadczenie mniej korzystne, ulega zawieszeniu i kontynuuje wypłatę emerytury w dotychczasowej wysokości. – Osoby, które miały już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musiały składać wniosku. ZUS z urzędu przeliczył im wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów i jeśli wyliczona kwota wyszła wyższa – będą dostawały wyższe emerytury. Te osoby także dostały z Zakładu wyrównanie – wyjaśnia Kowalska-Matis. Rzeczniczka dodaje, że część spraw osób z rocznika 1953 została załatwiona przez ZUS już w 2019 roku w ramach realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przeliczonych zostało wtedy 14 tysięcy emerytur. W 8,5 tysiącach spraw emerytura powszechna po przeliczeniu była korzystniejsza od emerytury wcześniejszej. Wysokość wypłaty wzrosła przeciętnie o 250 złotych. Przypominamy, że w lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ona ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku. Wprowadza możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Close Menu