Zagospodarują Górę Parkową

W Głuszycy trwa remont budynku po byłym Zespole Szkół przy ul. Parkowej 9. Po zakończeniu inwestycji znajdzie tu siedzibę Urząd Miejski. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowy remont i przebudowę obiektu.  

Uroczyste przekazanie umów przez lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja na zadania związane z przebudową ul. Parkowej oraz rewitalizacją byłego budynku szkolnego odbyło się 8 kwietnia.  Oba projekty otrzymały środki dzięki współpracy z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wcześniej wykonana została jednak przebudowa ul. Parkowej przy budynku nr 9 – powstała nowa nawierzchnia, krawężniki z kostki granitowej, lampy oświetleniowe, kanalizacja deszczowa i instalacja odwadniająca. Na to zadanie przeznaczono 732 633,53 zł, z czego 592 766,77 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego. Natomiast źródłem 69 737,26 zł jest budżet państwa.  

Ogólna wartość obecnego projektu objętego nadzorem konserwatora zabytków wyniesie 3 661 798,85 zł, z czego Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 064 494,47 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa wynoszące 126 124,94 zł. 

Budynek byłego Zespołu Szkół był pierwotnie jednym z trzech tzw. pałaców fabrykanta, które wraz z przedwojennymi zakładami włókienniczymi należały do rodziny Kauffmannów.