Zalogowani nagrodzeni

Zalogowani nagrodzeni

Zakończyła się czwarta edycja konkursu „Zalogowani”, organizowanego przez świdnicki magistrat w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Uczestnicy konkursu mogli rozwiązać 9 e-bonusów, które sprawdzały ich wiedzę na temat lokalnych przedsiębiorstw.

180 ósmoklasistów uczestniczyło w lekcjach obywatelskich prowadzonych przez prezydent Świdnicy, 189 ósmoklasistów z 10 świdnickich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie „Zalogowani”. W każdej szkole odbyły się 4 dwugodzinne warsztaty z doradztwa zawodowego, co daje łącznie 80 godzin warsztatów. „Zalogowani” wzięli także udział w warsztatach ekonomicznych w świdnickim oddziale Santander Bank Polska, obyli 29 wycieczek do 12 lokalnych firm. 60 uczniów z 6 świdnickich szkół podstawowych wzięło udział w nauce programowania na platformie Liga Niezwykłych Umysłów, również 60 uczniów z 4 świdnickich szkół podstawowych uczyło się programować przy użyciu robotów Dash i Dot. Ponadto spośród 60 uczestników projektu Liga Niezwykłych Umysłów nagrodzono najlepszych w każdej szkole. Z kolei za rozwiązywanie zadań uczniowie zdobywali ligowe punkty, tzw. neurony. Wśród Ligowiczów jest uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 Wojciech Bętkowski, który dołączył do programu dwa lata temu, jako piątoklasista. Od tego czasu udało mu się zgromadzić ponad 8 mln neuronów, co dało mu trzecie miejsce w ogólnokrajowym rankingu LNU, za co również został nagrodzony. Sukcesy Ligowiczów nie byłyby z pewnością aż tak spektakularne, gdyby nie wsparcie nauczycieli koordynujących projekt w każdej ze szkół. W tym roku szczególne wyróżnienie otrzymał Krzysztof Marszałek ze Szkoły Podstawowej nr 1. Organizatorem przedsięwzięcia jest miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatem Świdnickim. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku, podczas Wielkiej Gali Biznesu 2019 we Wrocławiu, program został uhonorowany statuetką Dolnośląskiego Gryfa, jako przedsięwzięcie w szczególny sposób angażujące społeczność lokalną.

Close Menu