Zawodowy Dolny Śląsk

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdroju, dla którego Powiat wałbrzyski jest organem prowadzącym, znalazł się w grupie szkół objętych projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Zawodowy Dolny Śląsk. Projekt zakłada realizację 5 modułów skierowanych do młodzieży szkół zawodowych, są to : zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla uczniów i nauczycieli,  współpraca szkolnych kół branżowych z kołami naukowymi Politechniki, staże zawodowe dla uczniów oraz doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt.  Wszystkie zadania sfinansowane będą ze środków zewnętrznych – łącznie z wyjazdami kadry i młodzieży na zajęcia laboratoryjne na Politechnikę.  Staże będą płatne dla młodzieży i dla pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć uczniów szczawieńskiej szkoły na staż bowiem pracodawcy otrzymają zwrot kosztów szkolenia.  Projekt realizowany będzie przez dwa lata tzn. od 2017 do 2018 roku a całkowity koszt dofinansowania dla Powiatu wynosi 131 700 zł. Projekt jest projektem systemowym przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i DODN we Wrocławiu. 

 

Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego 2017

Przypominamy, że do 23 stycznia można składać propozycje w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego.  W tym roku kwota przeznaczona na przedsięwzięcia których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi 150 000 zł. Propozycje do budżetu nie powinny mieć charakteru inwestycyjnego ale muszą mieć zasięg ponadlokalny i muszą się wpisywać w zadania własne realizowane przez Powiat.  

Kto może zgłosić projekt?

– każdy mieszkaniec powiatu, który na dzień składania wniosku ma ukończone 16 lat, grupa mieszkańców, instytucje, organizacje pozarządowe. Każdy wniosek musi zawierać listę 40 podpisów mieszkańców powiatu popierających dany pomysł. 

Projekty, które przejdą weryfikacje formalną zostaną poddane głosowaniu- wygrywa ten wniosek, który uzyskał największe poparcie mieszkańców danej gminy. 

Przypomnijmy, że zeszłoroczna edycja zakończyła się realizacją 8 zadań:

1.Uniwersytet dziecięcy w MSP w Szczawnie Zdroju – wartość projektu 15 015 zł;

2.Biegaj w Jedlinie- wartość projektu 15 975 zł;

3.Pieszy międzygminny rajd wokół Trójgarbu wartość projektu – 11  085 zł;

4.Zakup quda dla OSP w Boguszowie Gorcach – wartość projektu 41 000 zł;

5.Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych w Głuszycy- 23 038 zł;

6.Zakup maty zapaśniczej Hala Sportowa w Czarnym Borze – 12 690 zł;

7.Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Bystrzyckim – wartość projektu 14 775 zł;

8.Festyn i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców Gminy Mieroszów – wartość projektu – 17 920zł;

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Powiatu wałbrzyskiego: www.ziemiawalbrzyska.pl w zakładce NGO lub pod numerem telefonu 074 846 06 69