22,7 TYS. ZŁ. NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA GMINNYCH JEDNOSTEK OSP