Będą asystenci osobiści osób niepełnosprawnych w Boguszowie-Gorcach

7 czerwca 2021 roku pełniący funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.
Asystenci będą realizowali w Boguszowie-Gorcach zadania związane z założeniami programu. Oznacza to, że będą oni pomogać w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane miejsce, zakupach, a także załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami. Ponadto pomogą w korzystaniu z dóbr kultury na przykłąd wyjściu do muzeum, teatr, kino, galerie sztuki czy wystawy. Ale przede wszystkim będą pomagać wykonywaniu codziennych czynności.