Dziś Dzień Ziemi – weź udział w konkursie!

W teorii wszyscy doskonale wiemy, jak ważne są działania na rzecz ekologii. A jak jest w praktyce? Zapraszamy do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Plastyczno-Literackim. Tematem – Nasza Matka Ziemia – wspólnie dbamy o naszą planetę! Napisz/ namaluj, jak w domu z mamą dbacie o Matkę Ziemię – chcemy uczyć od najmłodszych lat dobrych nawyków.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz specjalnych z Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego. Regulamin dostępny jest na stronie mrzyglocka.pl

Organizatorami konkursu są: Izabela Katarzyna Mrzygłocka Poseł na Sejm RP oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu.

Prace należy przesyłać do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 (ul. Ogrodowa 5a, 58-306 Wałbrzych) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).