REDAKCJA

Tygodnik „30 minut” jest obecny na terenie Wałbrzycha od 2002 roku oraz w Świdnicy od 2011 roku i wiedzie prym wśród prasy ukazującej się w naszym regionie. Nakład 30 minut to tygodniowo 16 000 egzemplarzy raz w miesiącu 19 000 egzemplarzy, które są dostępne w piątki na głównych ciągach komunikacyjnych Wałbrzycha, Świdnicy oraz Strzegomia. Tygodnik 30 minut należy do segmentu prasy bezpłatnej, dzięki czemu trafia do szerokiego grona odbiorców.

Polityka redakcyjna

Polityka informatorów

Oświadczenie w sprawie etyki wydawniczej i transparentności

Wydawca:
Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111,
58-304 Wałbrzych


tel. 531 250 173
e-mail: redakcja@30minut.pl
Foto: Agencja Art-A,
użyczone oraz archiwum redakcji

Redaktor Naczelny: Paweł Szpur, e-mail: gazeta@30minut.pl
Redaguje zespół: Bartłomiej Nowak, Marcin Klat
Współpraca: dr Agnieszka Osińska-Szpur, dr Małgorzata Beślerzewska, Małgorzata Szpara, Paweł Ludwiczak, Magda Przepiórka, Jakub Zima, Dobrosław Kowalski, Karolina Tomza
Relacje publiczne i rekrutacja: e-mail: kontakt@30minut.pl