24 maja 2022

Łączą szpitale

Konferencja nt. połączenia wrocławskich szpitali. Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego