2 grudnia 2021

Łączą szpitale

Konferencja nt. połączenia wrocławskich szpitali. Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego