(nie) odwołany Broda [Szczawno-Zdrój]

Wojewoda Dolnośląski wstrzymał wykonanie uchwały Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Michała Brody. Teraz uchwała będzie badana przez Wydział Nadzoru i Kontroli. Przypominamy, że Rada Miejska uzdrowiskowej gminy, obradując po przerwie w sposób stacjonarny w gronie części składu rady, odwołała przewodniczącego. Broda z kolei odwołał się do nadzoru prawnego Wojewody Dolnośląskiego w sprawie łamania ustawy o samorządzie gminnym i statutu gminy. Do czasu wyjaśnienia nadal jest  przewodniczącym Rady Miasta.