Bank PKO przekazał środki dla dolnośląskich szpitali

Kolejnym wyzwaniem społecznym jest teraz pomoc osobom, które przeszły Covid-19. Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Fundacji PKO Banku Polskiego zostały dofinansowane oddziały rehabilitacyjne dla pacjentów pocovidowych 4 dolnośląskich placówek medycznych. 

– Coraz więcej osób, które przeszły zakażenie koronawirusem przez wiele tygodni odczuwa skutki przebytej choroby. Wirus może pozostawiać niepożądane ślady w całym organizmie, świadczy to o tym, że mamy do czynienia z naprawdę niebezpieczną chorobą, której absolutnie nie możemy bagatelizować. Dzięki uruchomionym Ośrodkom Kompleksowej Opieki, osoby u których występują powikłania po przebyciu choroby COVID-19 będą otoczone profesjonalną opieką. To bardzo ważne, aby ozdrowieńcy, którzy nadal zmagają się z różnymi dolegliwościami mogli liczyć na pomoc specjalistów. Takie działania znacznie zwiększają szanse na powrót do zdrowia – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Fundacji PKO Banku Polskiego dofinansowały oddziały rehabilitacyjne dla pacjentów pocovidowych 4 dolnośląskich placówek medycznych. Wsparcie otrzymały Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na zestaw komputerowy z monitorem medycznym i drukarką, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy – na aparat do gazometrii, Centrum Medyczne „Dobrzyńska”- Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu na bieżnię rehabilitacyjną oraz Szpital Powiatowy w Oleśnicy – na  przygotowanie miejsca do hospitalizacji i porodu pacjentek covidowych i pocovidowych. 

– Od pod początku PKO Bank Polski i jego Fundacja angażują się w walkę z Covid-19. Realizują i wspierają działania, mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, jak i ograniczające negatywny wpływ pandemii na polską gospodarkę, w tym inicjatywy realizowane na rzecz i z udziałem społeczeństwa. Jedną z nich jest wsparcie rehabilitacji pocovidowej i diagnostyki na Dolnym Śląsku Fundacja przekazała 105 tys. zł. Blisko połowa tej kwoty pochodzi od użytkowników IKO – mobilnej aplikacji banku mającej funkcję Pomagaj z nami. Dziękujemy za wszystkie wpłaty – mówi Małgorzata Czerwińska, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej we Wrocławiu PKO Banku Polskiego. 

Ozdrowieńcy niejednokrotnie uskarżają się na różnego rodzaju problemy zdrowotne. Wsparcie rehabilitacji to odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej sygnały o problemach związanych z powikłaniami pocovidowymi i powrotem do pełni zdrowia po przejściu choroby. 

– Najczęściej występują problemy z oddychaniem, duszność wysiłkowa i spoczynkowa, spadek wydolności organizmu, spadku tolerancji wysiłku fizycznego ale też kardiologiczne czy neurologiczne. W przypadku wymienionych powikłań pocovidowych konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie diagnostyki i wdrożenie rehabilitacji. Sfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego aparat do gazometrii umożliwi szybką diagnostykę i wdrożenie rehabilitacji, co może przyspieszyć nawet o kilka miesięcy powrót pacjentów do pełni formy, a przede wszystkim niemal natychmiast poprawić jakość życia. – Anna Płotnicka-Mieloch dyrektorka Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.