Sadząc drzewa, dbamy o zielone płuca naszej gminy

Sadząc drzewa, dbamy o zielone płuca naszej gminy

W ramach zwiększania bioróżnorodności gatunkowej tylko w 2019 r. posadziliśmy 145 drzew, a w planach jest kolejnych 100. Są to drzewa z gatunku jarząb w odmianach, wiśnie i śliwy ozdobne, tulipanowce amerykańskie i perełkowce japońskie. Wychodząc naprzeciw hodowcom pszczół i miłośnikom miodu pojawiły się lipy, robinie akacjowe oraz wspomniany wyżej perełkowiec japoński. To jednak nie koniec działań mających na celu dbałość o „zielone płuca” naszej gminy. W tym roku rozpoczęliśmy prace związane z zakładaniem zielonych przystanków.

W gminie Świdnica oprócz akcji ekologicznych i edukacyjnych związanych z ochroną środowiska aktywnie włączamy się w sadzenie drzew. Otaczające nas drzewa są wyjątkowe pod każdym względem – dostarczają tlen, pochłaniają zanieczyszczenia, obniżają poziom hałasu, chronią przed powodzią, uspokajają i działają antystresowo.

Sadzenie drzew to najbardziej skuteczny sposób przeciwdziałania zmianom klimatu. Pochłaniają dwutlenek węgla, spowalniają spływ wód powierzchniowych oraz poprawiają mikroklimat, wiosną cieszą nasze oczy pięknymi kwiatami a w upalne dni dają nam wytchnienie w cieniu swoich koron.

Jesienią ubiegłego roku rozpoczęliśmy program związany z zwiększaniem bioróżnorodności gatunków drzew na terenie naszej gminy. W jego ramach zostały wykonane nowe nasadzenia:

– wzdłuż ścieżki rowerowej Sulisławice -Wiśniowa rozpoczęliśmy nasadzenia alei lipowej w odmianie Rancho,

– w sąsiedztwie wiat przystankowych w miejscowościach: Zawiszów, Sulisławice, Mokrzeszów, co stanowi I etap zakładania zielonych przystanków,

– przede wszystkim na obiektach rekreacyjnych w tym placach zabaw, boiskach i skwerach w miejscowościach: Boleścin, Witoszów Dolny, Pogorzała, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Wilków, Lutomia Górna i Dolna, Modliszów, Jagodnik.

Close Menu