3 czerwca 2023

Stara Kopalnia na  górskich stokach