7 czerwca 2023

Wicemarszałek Grzegorz Macko wręczył promesy samorządowcom