12 sierpnia 2022

„Co nam w duszy gra”

CZYTAJ:  12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana z wizytą w powiecie wałbrzyskim