Blisko sto tysięcy na wodę do picia! – OCENA JAKOŚCI