3 czerwca 2023

Dolny Śląsk i Opolszczyzna otrzymają dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych