5 grudnia 2022

Jeden celny strzał

9.09.2021 Toruń 42 blp Ochrona i obrona obiektów oraz kurs strzelców wyborowych. Fot. DWOT

CZYTAJ:  Nie ma mody na sport