7 czerwca 2023

Nowoczesny tomograf w Szpitalu w Rościszowie