Nowy żłobek w Pszennie

Nowy żłobek w Pszennie

Trwają prace ziemne w Pszennie przy ulicy Słonecznej. To w tym miejscu powstanie pierwszy gminny żłobek. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym wybudowany zostanie parterowy obiekt żłobka, zaś w drugim, dobudowane zostało skrzydło, w którym będzie się mieściło przedszkole.

Prace związane z budową żłobka o powierzchni 811 metrów kwadratowych mają się zakończyć do 30 września 2021 roku, z kolei budowa drugiego skrzydła – przedszkola – o powierzchni 737 metrów kwadratowych ma powstać do 31 maja 2022 roku. W nowobudowanej placówce będą się mieścić trzy oddziały żłobkowe, liczące po 24 dzieci. W przedszkolu natomiast znajdzie się miejsce dla dwóch oddziałów liczących po 25 dzieci. Warto dodać, że przy nowym obiekcie powstanie plac zabaw, ustawione zostaną elementy małej architektury, a także wybudowany zostanie parking na 44 samochody. W planach jest też nasadzenie xieleni. Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej lokalnego samorządu, na budowę nowej placówki w latach 2020-2022 przewidziano w budżecie gminy Świdnica kwotę 10,96 mln złotych, w tym dofinansowanie z następujących programów: – żłobek gminny w wysokości 3 168 000,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 202, a także dodatkowe pomieszczenia przedszkolne w kwocie 2 465 757,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Close Menu