3 czerwca 2023

Operowe dzieła Mozarta na wałbrzyskiej estradzie