Remont dróg w Jedlinie-Zdroju zakończony

Zakończył się remont kilku ważnych odcinków dróg w Jedlinie-Zdroju. Prace prowadzone były w ramach projektu o nazwie „Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju”. 

Celem prowadzonych prac była poprawa komunikacji do miejsc będących centrami społeczno-kulturalnymi, zlokalizowanych w poszczególnych częściach Jedliny-Zdroju, a także ułatwienie korzystania z infrastruktury miejskiej mieszkańcom Jedliny-Zdroju poprzez podniesienie standardów dróg. Efektem prac jest poprawa bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu w kluczowych punktach miejscowości, a także ułatwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej, takich jak na przykład szkoły czy centra przesiadkowe. 

Istotna jest również poprawa dostępności do oferty usług turystycznych, skierowanych do odwiedzających Jedlinę-Zdrój turystów i kuracjuszy oraz zwiększenie potencjału turystycznego miasta. Zadanie realizowane było w ramach dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dofinansowanie w formie dotacji pochodziło z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wartość całego zadania wyniosła 1 093 038,01 zł., natomiast kwota udzielonej dotacji wyniosła 788 436 zł.

Close Menu