Skuteczne uszczelnianie podatku VAT.

Rządowe uszczelnianie podatku VAT było konieczne ze strony Rządu jak też przedstawicieli świata biznesu, czyli Przedsiębiorców. Podatek VAT jest dla przedsiębiorcy neutralny, płaci go bowiem ostateczny konsument. Jednym z pierwszych narzędzi, które miało pomóc w kontroli nad podatkiem VAT było wprowadzenie pliku kontrolnego JPK, którego zadaniem jest przekazywanie fiskusowi danych dotyczących ewidencji sprzedaży i zakupu VAT drogą elektroniczną. Najistotniejszym celem wprowadzenie JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. System ten pozwolił urzędnikom przede wszystkim na łatwe zlokalizowanie tzw. „pustych faktur”. Kolejnym krokiem było wprowadzenie systemu podzielonej płatności split payment, która polega na odrębnym płaceniu kwoty netto na rachunek przedsiębiorcy i pozostająca do jego dyspozycji, a kwota vat na techniczny rachunek VAT, z którego będzie można płacić VAT oraz inne podatki. Kolejne wprowadzane zmiany bardzo ważne to: obowiązek posiadania w banku konta firmowego, obowiązek jego zgłoszenia, wszystkie płatności powyżej 15.000zł w ramach jednej transakcji należy dokonywać na rachunek bankowy zgłoszony przez sprzedawcę do Urzędu Skarbowego, powstanie Białej Listy podatników VAT, będą również przypisane indywidualne konta bankowe do płacenia podatków (podobnie jak w ZUS). Na chwilę obecną wprowadzone i działające już narzędzia typu JPK działają bardzo sprawnie, system ten pozwala na bardzo szczegółową weryfikację różnych nieprawidłowości ze strony przedsiębiorcy. Poprawiła się ściągalność podatku VAT, który powinien trafić do budżetu Państwa, jak też świadomość przedsiębiorców, iż podatek VAT nie należy do nich.

Close Menu