Terytorialsi podpisali porozumienie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej

Dolnośląscy Terytorialsi podpisali porozumienie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej.

Wzmocnienie zdolności obronnych Rzeczpospolitej Polskiej i przygotowanie żołnierzy do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa to tylko niektóre zapisy umowy o współpracy jaką podpisali Dowódca 16 DBOT i Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.  Wydarzenie miało miejsce 16 marca 2021 roku.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej reprezentował Komendant płk Tomasz Michalski, 16 Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej płk Artur Barański.

Zakres współdziałania obejmuje m.in. współpracę szkoleniową, współdziałanie w sytuacjach kryzysowych, czy wsparcie logistyczne w przypadku wspólnych manewrów.

„Obie formacje mają swoje zadania, pośród których dostrzegamy potężne pole do współpracy w obszarze działań związanych z obronnością państwa. System bezpieczeństwa państwa, szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa wymaga wspólnych działań, aby być skutecznym w niesieniu pomocy. Dzisiejsze porozumienie daje szansę zarówno żołnierzom jak i funkcjonariuszom, aby poprzez wspólne szkolenia podnosili poziom swojej wiedzy a tym samym  skutecznie nieśli pomoc i zapewniali bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie RP – podsumował podpisanie porozumienia płk Artur Barański Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podpisywane porozumienia o współpracy to nie tylko zakres działań militarnych, ale też inicjatywy skupiające się na procesie edukacyjno-szkoleniowym.

Podobne porozumienie Dowództwo 16 Dolnośląskiej Brygady OT podpisało m.in. z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Dzięki temu przeprowadzono już kilka profesjonalnych szkoleń, uzupełniających wiedzę żołnierzy m.in. z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W wyniku bieżącej wymiany informacji podejmowane są także działania, które skutecznie wspierają dolnośląską służbę zdrowia.

Nieco inny zakres i charakter ma porozumienie podpisane z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Tutaj żołnierze skupieni są na podnoszeniu poziomu wiedzy studentów w obszarze działań związanych z działaniami związanymi z zarządzaniem kryzysowym oraz codzienną służbą w 16 DBOT, realizowanym procesem szkoleniowym w Wojsku Polskim, a także poznają szczegółowe informacje o pięciu rodzajach Sił Zbrojnych jakie pełnią służbę na  terenie Rzeczpospolitej.

W ramach działania przeciwkryzysowych powstałych w związku z pandemią koronawirusa przywrócono w ubiegłym roku kontrole w ruchu granicznym, w tym zamknięto wiele dróg. Spowodowało to tym samym konieczność skierowania wojska do wsparcia działań Straży Granicznej.

Wsparcie Straży Granicznej przez Terytorialsów polegało na pomocy w organizacji przejść granicznych, zamykaniu dróg, dozorowaniu granicy oraz wsparciu logistycznym dla osób przekraczających granice. W działaniach tych żołnierze 16 DBOT, w kluczowym momencie prowadzili  działania na 46 punktach kontrolnych oraz odcinkach patrolowania. Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygad OT wspierali dodatkowo drogowe przejście graniczne Kudowa Słone, na którym dokonywali pomiarów temperatury podróżnych jak i pomagali w wypełnianiu kart lokalizacyjnych.