V Dolnośląski Kongres Obywatelski

V Dolnośląski Kongres Obywatelski

Został zorganizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu Urzędu Miasta w Świdnicy.

Pod koniec października w Krzyżowej odbył się V Dolnośląski Kongres Obywatelski. Po raz kolejny w największej sali obiektu obradowali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Około 350 osób wysłuchało przemówień inauguracyjnych i wystąpień gości, a następnie wzięło udział w panelach tematycznych. Jubileuszowy kongres był też okazją do świętowania: 30-lecia Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Przede wszystkim – sojusze

Hasłem tegorocznego spotkania było „Budowanie sojuszy dla współczesnych wyzwań”. O konieczności zmierzenia się z zadaniami, jakie stawia nam współczesny świat, mówili: otwierający Kongres Maria Mika – prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Robert Żurek, dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Temat ten w swoich wystąpieniach poruszali również goście kongresu: Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Hans Jörg Neumann – Konsul generalny Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia. Na temat relacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi mówił w swoim wystąpieniu Jan Jakub Wygnański, prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Podkreślił, że oba sektory są sobie potrzebne i razem mogą być bardzo skuteczne. O wyzwaniach dla kolejnych pokoleń rozmawiali natomiast paneliści: Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, Beata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy, Robert Żurek – dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Beata Hernik-Janiszewska – członkini Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Robert Drogoś – prezes Zarządu Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA. Uczestnicy debaty zaznaczyli, że wielkie nadzieje wiążą z młodym pokoleniem, któremu należy dać szansę i przestrzeń do działania – zwłaszcza w kontekście zagrożeń, jakimi są kryzys klimatyczny i polaryzacja społeczeństw. Ważnym aspektem jest również edukacja obywatelska i przypominanie o współodpowiedzialności za otaczający nas świat.

Edukacja i międzynarodowe partnerstwo

W drugiej części kongresu odbyło się 11 paneli tematycznych, na które wcześniej mogli zapisać się uczestnicy. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. te związane z edukacją młodzieży, dorosłych oraz możliwościami tworzenia międzynarodowych partnerstw w tym obszarze, ale także zagadnienia prawne, dobre praktyki czy wskazówki mające pomóc w funkcjonowaniu organizacji w 3 sektorze. Odbyła się krótka prezentacja dorobku obu organizacji, a uczestnicy kongresu zostali poczęstowani urodzinowym tortem. Spotkanie uatrakcyjniły także występy artystyczne, w tym – krótki spektakl w wykonaniu uczestników projektu Brave Kids z Iranu.

Close Menu